Prisliste med bilder: Price list:

Pris og beskrivelse under tilhørende bilder: Price and description under corresponding photos:

Gipsavstøpning for familier og barn: Casting for families and children:

Babyhånd:

7-12 mndr: kr 1300,-

13-23 mndr: kr 1400,-

Babyfot:

«Love»-sculpture with two feet: kr 3000,-

Babyfot 7-12 mnd / baby foot 7-12 months:1 fot: kr 1250,-. 2 føtter: kr 2400,- På naturstein: + kr 300,- Innrammet: + kr 300 til 500. 1 foot: kr 1250,- 2 feet: kr 2500,- On natural rock: + kr 300. Framed: + kr 300 to 500.

«Love»-sculpture with two feet: kr 3400,-

13-23 mnd / 13-23 months:

1 fot: kr 1350,- 2 føtter: kr 2500,- På naturstein: + kr 300-400. Innrammet: + kr 300 til 500. 1 foot: kr 1350,- 2 feet: kr 2500,- On natural rock base: + kr 300 to 400. Framed: + kr 300-500,-

«Love»-sculpture with two feet: kr 3600,-

Babyhender/babyføtter:

0-6 mnd / 0-6 months:

Hånd og fot: kr 2250,- 2 hender + 2 føtter: kr 4200,- Montert i ramme: fra + kr 600,-

Hand and foot: kr 2250,- 2 hands + 2 feet: kr 4200,- Framed: from + kr 600,-

Other variations: Please ask.

Babyhender/babyføtter, innrammet/på base: Baby hands/feet – framed/on base:

Statue; Mother and child holding hands:

Barnehånd, innrammet: Child’s hand, framed:

Søskenhender:

Par – hender: Couple’s hands:

Familiehender: Family hands:

Parhender (forlovelse, brudepar, bryllupsdag): Fra kr 4200,-

Couple’s hands (engagement, wedding, wedding day): From kr 4200,-

2 hands together of one person: kr 4200,-

Baby – stuss: Baby’s bottom:

Kyssemunn: Kissing lips:

Gravidmage/gipsmage/mageavstøpning: Pregnant belly cast:

Kun bryster: kr 5000,-

Breasts only: kr 5000,-

*Additional fee for extra decorations*

Gravidmage/Magebolle/Belly bowl:

Torso:

Ask for other ideas/pricing.

Ballett-torso:

Annet / Other:

Hel voksenhånd: fra kr 2000 – 2800,-

Whole adult hand: from kr 2000 – 2800,-

Kopi av babyhånd eller babyfot:

Silikonform kan lages av babyfoten. Dette er praktisk i tilfelle du i ettertid ønsker ekstra kopier, f.eks. til gaver, eller om du ønsker en «forsikring» i tilfelle originalen skulle gå tapt. Formen beholdes merket med deres navn og dato hos meg.

Silikonform, pr. stk: Kr 500 (0-6 mnd), kr 600 (7-12 mnd) kr 700 (12-15 mnd).

Etterkopi, pr. stk: kr 800 (0-6 mnd), kr 900 (7-11 mnd), kr 1000 (12-15 mnd).

For institusjoner: For institutions:

Spesialbestilte kunstprosjekter: Art projects:

Kunstprosjekter for barnehager, skoler, foretak: Ta kontakt for pristilbud.
Art projects for kindergartens, schools, businesses: Please contact me for pricing.

For hund: For dog:

1 hundepote i ramme: 1 dog’s paw, framed:

2 hundepoter i ramme: 2 dog’s paws, framed:

1 hundelabb på sokkel: 1 dog’s paw on a base:

2 hundelabber på skiferplate: 2 dog’s paws on slate:

Hundelabb med voksenhånd: Dog’s leg/paw with adult hand:

Endelig pris er avhengig av størrelsen på hunden, materialmengde og kundens ønsker.

Info:

Pris ved bestilling inkluderer arbeid: Maling/lakking i metallic/antique, perlemor eller hvitt. Montering, ramme, base, andre tilpasninger kan komme i tillegg. Jeg bruker kun beste kvalitet, hudvennlige materialer. Porto tilkommer. Det tas forbehold om eventuelle prisjusteringer.

Info (English):

Price is dependent on size of dog and the amount of materials used.

Price includes work: ainting/laquering in metallic/antique, mother of pearl or white. Mounting in frame/on stone/slate/pedestal may be additional. Only top quality, skin friendly materials are used. Client pays for postal service. Prices may be subject to change.

Hjembesøk:

Velkommen til lyse, hjemlige lokaler på Nøtterøy! Hjembesøk i Tønsbergområdet gratis. Ønskes besøk til barselgruppe, barnehage, klubb e.l. er dette også mulig. Et pristillegg tilkommer ved kjøring utenfor Tønsberg, pris avhengig av kjørelengde, bompenger, parkeringspenger o.l. Kjører til deg/dere på det sentrale Østlandet etter nærmere avtale. For gruppebestillinger og andre landsdeler eller Sverige: Ta kontakt. For avstøpning av dyr er det best om jeg kommer til dere.

Home visits:

Home visits in the Tønsberg region are free of charge. I will travel to you in central Eastern Norway by appointment. Other parts of Norway or Sweden: Please contact me for details. Also possible to order my services for maternal groups, kindergartens, schools, clubs, shops, businesses etc. Additional fee for travelling beyond the Tønsberg region. Group discounts available. For animal casting, it is best for me to come to your place.